Beheer

Het dagelijkse beheer is toevertrouwd aan:

De Voorzitter:

Mw Isabelle Leroy

De Raad van bestuur bestaat uit de volgende leden:

Th. Delplancq, G. Devillers, G. Kockelkoren, T. Patricio, M. Serck-Dewaide, L. Verhaegen

De commissarissen zijn:

D. Verbist