Beheer

Het dagelijkse beheer is toevertrouwd aan:

De Voorzitter:

Dhr. Gustaaf Janssens

De raad van bestuur bestaat uit volgende leden:

N. Absil, C. Ceulemans (secretaris), B. Claes (penningmeester), Th. Delplancq (ondervoorzitter Fr),  D. Guillardian, A.-S. Hanse, L. Verhaegen (ondervoorzitter Nl)

De commissarissen zijn:

D. Verbist, L. Fontaine