Onze opdrachten

Zoals het Rode Kruis zich voor humanitaire doeleinden inzet, zo zet het Blauwe Schild zich in voor de bescherming van cultureel erfgoed in geval van gewapend conflict, in geval van natuurrampen (overstromingen, zware stormen, aardbevingen, …) of van andere rampen zoals ontploffingen, brand, wateroverlast, vandalisme of nucleaire ongelukken.

De vereniging wil, wanneer roerend of onroerend erfgoed bedreigd wordt door rampen die door de mens of door de natuur worden veroorzaakt, met alle aangepaste middelen hulp bieden door:

  • informatie te verstrekken over ramppreventie,
  • bij rampen praktische en vooral professionele bijstand te verlenen.

In geval van een ramp of van een internationaal conflict, stelt de vereniging haar kennis en haar deskundigen ter beschikking van de internationale instanties.

Daarnaast ijvert de vereniging voor een goede juridische onderbouwing van het beheer van de risico’s die het erfgoed bedreigen.

Zij ondersteunt elke actie van de overheid, en van andere organisaties, op het gebied van preventie, bewustmaking, professionele vorming en interventie wanneer een ramp het erfgoed treft.