Grote delen van het zuiden en oosten van België werden getroffen door een grote watersnood. De hulp van het Belgische Blauwe Schild werd ingeroepen om schade aan het erfgoed in kaart te brengen en waar mogelijk stukken in veiligheid te brengen. Het is nog maar het begin van een reddingsactie die mogelijk lang kan duren en de inzet van zowel menselijke krachten als van materiële middelen zal vergen. Een eerste team van vrijwilligers heeft de schade opgemeten in de Musea van Verviers. Alle hulp is welkom om het team te versterken of financieel te ondersteunen.

Lees het communiqué van het crisiscomité voor het Erfgoed – overstromingen 2021