Wie zijn wij ?

HET BELGISCHE BLAUWE SCHILDCOMITÉ maakt deel uit van het Movement of the Blue Shield, dat bestaat uit het International Committee of the Blue Shield (ICBS) en de Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS).

JURIDISCH STATUUT: VZW

OPRICHTING: 2000

LEDEN

De Internationale Museumraad (ICOM)

De Internationale Raad voor Monumenten- en Landschapszorg (ICOMOS)

De Internationale Archiefraad (ICA)

De Internationale Federatie van Verenigingen van Bibliothecarissen en van Bibliotheken (IFLA)

De Federale Overheidsdiensten Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën en Binnenlandse Zaken, de Federale Politie en de overheidsdienst verantwoordelijk voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen

De Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die voor het beheer en de bescherming van roerend en onroerend erfgoed bevoegd zijn

Daarnaast zijn er ook individuele leden, personen die beroepshalve actief zijn op het terrein van beheer en bescherming van erfgoed.