Partners

NATIONALE PARTNERS

FARO – Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

ICHR : de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht, en haar werkgroep “Bescherming van de culturele goederen” 

ICOM Belgium

ICOMOS Belgium

KIK : Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

 

INTERNATIONALE PARTNERS

ICA : International Council on Archives

ICCROM : Internationaal studiecentrum voor het behoud en de restauratie van cultureel erfgoed 

ICRK : Internationaal comité van het Rode Kruis 

IFLA : International Federation of Library Associations and Institutions

UNESCO : Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

 

Met de steun van:

Steun het Blue Shield Belgium