Partners

NATIONALE PARTNERS

KIK : het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium http://www.kikirpa.be

ICHR : de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht, en haar werkgroep “Bescherming van de culturele goederen” https://cidh.be/nl

 

INTERNATIONALE PARTNERS

UNESCO : Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur https://www.unesco.org/

ICCROM : Internationaal studiecentrum voor het behoud en de restauratie van cultureel erfgoed https://www.iccrom.org/

CICR : het Internationaal Comité van het Rode Kruis https://www.icrc.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steun het Blue Shield Belgium