Overstroming, Prayon (België) 2021

© Blue Shield Belgium – Lucas Verhaegen

Aardbeving, Kathmandu (Nepal) 2015

© Nabin K. Sapkota onder CC BY-SA 4.0

Brand, Anzegem (België) 2014

© Vlaams Gewest

Windhoos, Ciney (België) 2010

© Région Wallonne

Brand, Notre Dame de Paris (Frankrijk) 2018

© Baidax onder CC BY-SA 4.0

Overstroming, Namen (België) 2021

© Blue Shield Belgium – Britt Claes

Blue Shield Belgium: erfgoed beschermen in noodsituaties

 

Het Blauwe Schild (The Blue Shield) is een internationale niet-gouvernementele, onafhankelijke en neutrale organisatie opgericht om cultureel erfgoed wereldwijd te beschermen in noodsituaties. Het gaat daarbij om zowel materieel (roerend en onroerend) als immaterieel cultureel erfgoed dat bedreigd wordt door gewapend conflict of door de natuur of mens veroorzaakte rampen. 

Het Belgisch Blauwe Schildcomité – Blue Shield Belgium – werd opgericht in 2000. De vereniging bevordert de ratificatie en implementatie evenals de eerbiediging van de Conventie van Den Haag en haar Protocollen; zij draagt bij tot een groter bewustzijn van het belang van de bescherming van cultureel erfgoed in noodsituaties, promoot en zorgt voor relevante training, bevordert de betrokkenheid van de samenleving bij en deelname aan de bescherming van cultureel erfgoed, en moedigt de samenwerking aan met en tussen andere relevante entiteiten die betrokken zijn bij noodsituaties. 

Bij een noodsituatie en/of gewapend conflict binnen of buiten het Belgische grondgebied kan de vereniging op aanvraag van de nationale of internationale autoriteiten of op eigen initiatief haar knowhow en experten ter beschikking stellen.

Hier leest u meer over onze doelstellingen … 

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg ons op LinkedIn en Facebook

 

Contacteer ons

In noodsituaties kan u ons bereiken (24/7) via:

Tel. : +32 (0) 499 78 59 89

Voor niet-dringende verzoeken om hulp kunt u dit formulier invullen of ons contacteren via office[at]blueshieldbelgium.be

Adres van de hoofdzetel : Jubelpark 1, 1000 Brussel 

 

Steun Blue Shield Belgium