Structuur

Blue Shield Belgium is een vzw waarvan de statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op 9 december 2004.

LEDEN

De Belgische afdelingen van de niet-gouvernementele organisaties die het Blue Shield International hebben opgericht :

– International Council on Monuments and Sites – ICOMOS

– International Council of Museums – ICOM

– International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA

– International Council on Archives – ICA.

De Federale Overheidsdiensten Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën, Binnenlandse Zaken, en de Federale Wetenschappelijke Instellingen.

De drie Gemeenschappen (Vlaamse, Franse, Duitstalige), de drie Gewesten (Vlaamse, Waalse, Brusselse) voor hun bevoegdheden inzake beheer en bescherming van roerend en onroerend erfgoed.

Daarnaast zijn er ook individuele leden die beroepshalve actief zijn op het gebied van beheer en/of bescherming van erfgoed.

 

RAAD VAN BESTUUR (Belgisch Staatsblad van 30 november 2021)

Voorzitter : Gustaaf Janssens

Vice-voorzitters : Thierry Delplancq, Lucas Verhaegen  

Secretaris-generaal, bevoegd voor het dagelijks bestuur : Christina Ceulemans

Schatbewaarder : Britt Claes

Andere bestuurders : David Guilardian

 

PERMANENT SECRETARIAAT

Attaché-beheerder: Vanessa Boschloos

 

 

 

Steun het Blue Shield Belgium