Opdrachten

Zoals het Rode Kruis zich inzet voor mensen in nood, komt het Blauwe Schild op voor cultureel en natuurlijk erfgoed. Het logo met het blauwe schild werd aangenomen door het Verdrag van Den Haag (1954) inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict. 

Blue Shield Belgium is één van de nationale comités van Blue Shield International, dat in 1996 werd opgericht door de vier niet-gouvernementele organisaties van UNESCO voor het cultureel en natuurlijk erfgoed :

ICOM-ICOMOS-ICA-IFLA

De doelstellingen van Blue Shield Belgium zijn (uit de Statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 december 2023) :

  • De werking steunen van The Blue Shield​.
  • Bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed, -materieel en immaterieel-, in geval van een gewapend conflict of een noodsituatie.
  • Respect voor de principes van gezamenlijke actie, onafhankelijkheid, neutraliteitprofessionaliteit, de culturele identiteit en diversiteit en dit los van elke politieke, ideologische, filosofische, religieuze of taalkundige beschouwing.
  • Bevorderen van de ratificatie en implementatie evenals de eerbiediging van de Conventie van Den Haag en haar Protocollen,
  • Ondersteuning van overheden en partners bij de preventie, de sensibilisering, de beroepsopleiding en de interventie in geval van noodsituaties met schadelijke gevolgen voor het cultureel erfgoed.
  • Bij een noodsituatie en/of gewapend conflict buiten het Belgische grondgebied kan de vereniging op aanvraag van de nationale of internationale autoriteiten of op eigen initiatief haar know-how en experten ter beschikking stellen.

Steun Blue Shield Belgium