Steun ons

Een hart voor erfgoed !

Het Belgische Blauwe Schildcomité zet zich in voor het beschermen van erfgoed in noodsituaties.

Doe een gift en steun ons voor:  

  • bijzondere acties ten voordele van erfgoed in noodsituaties, zowel in België als in het buitenland; 
  • een gepaste vorming voor onze vrijwilligers;  
  • de uitrusting van een depot met hulpmateriaal. 

Voor bedragen vanaf €40 geniet u van een fiscaal voordeel*.

U wordt sympathisant en ontvangt onze nieuwsbrief. Gelieve dit formulier in te vullen. 

Bankgegevens :

Rekeningnummer: BE98 9734 8467 6193 

BIC : ARSPBE22

Mededeling: GIFT + Naam Voornaam

 

(*) GIFT EN FISCAAL ATTEST 

Een gift is de overdracht van een vermogenselement, zonder enig voordeel voor de schenker. De bekendste vorm is de gift in cash, vaak in de vorm van een overschrijving. Lidgelden, abonnementen op tijdschriften en stortingen waarvoor de schenker als tegenprestatie een voordeel ontvangt, mogen dus niet als giften worden beschouwd. 

Giften vanaf 40 euro die worden overgemaakt aan het Belgisch Blauwe Schildcomité geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag. Dat staat vermeld op het fiscaal attest dat het Comité aflevert ten laatste eind februari voor giften van het vorige jaar. 
Sinds 1 januari 2024 is het verplicht om, naast uw naam, voornaam en volledig adres, ook uw nationaal nummer aan de vzw te bezorgen zodat het fiscaal attest opgesteld kan worden.