Beste erfgoedliefhebber,

België werd in juli 2021 verrast door verwoestende overstromingen. Vooral Wallonië werd bijzonder hard getroffen. Onze gedachten gaan uit naar de mensen wiens leven werd overhoopgehaald door deze natuurramp.

Wij zetten onze krachten in waar we dat het best kunnen. Al sinds het begin van de ramp is ons crisiscomité erfgoed ter plaatse. We staan in nauw contact met erfgoedbeheerders en teams van vrijwilligers en coördineren de noodhulp.

Intussen is het water gezakt en moet er snel worden gehandeld om verdere schade en zelfs verlies van erfgoed te voorkomen. Tot nu tellen we al meer dan 200 getroffen gebouwen, monumenten, kerken, musea, archieven en andere collecties. Het werk om het Belgische erfgoed te redden is nog maar net begonnen..

Eigenaars, beheerders en vrijwilligers doen er alles aan om deze onvervangbare gebouwen en collecties te redden. Zij hebben dringend hulp nodig. Help nu, anders gaat het Belgisch erfgoed voorgoed verloren!

Ik doe een gift!

Een gift van 100 euro, na fiscale aftrek, kost slechts 55 euro. Jouw gift redt het Belgische erfgoed door:

  • aankoop en distributie van nooduitrusting voor schimmelbestrijding
  • urgente reiniging van beschadigde erfgoedobjecten en -locaties
  • heropenen van beschadigde cultuurlocaties

Namens het Belgische Blauwe Schildcomité, lid van het crisiscomité-erfgoed, dank ik je hartelijk voor jouw hulp!

Gustaaf Janssens, voorzitter

Je fiscaal attest

De Koning Boudewijnstichting opende een Schenkerskring “Erfgoed Overstromingen” om bij te dragen tot de redding van ons erfgoed. Giften vanaf 40 euro geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het gestorte bedrag dat op het fiscaal attest vermeld staat. Dat wordt toegekend door de Belgische Staat en ontvang je van de Koning Boudewijnstichting in februari van het volgende jaar.

Liever een gift schenken door een bankoverschrijving? Dat kan via de rekening van de Schenkerskring “Erfgoed – Overstromingen”, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Rekeningnummer  BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van ***623/3661/60056*** (opgelet: gestructureerde mededeling).