De balans van de overstromingen van midden juli 2021 in de valleien van de Maas en zijn bijrivieren is bijzonder zwaar. Zowel de humanitaire tol – er vielen 39 doden te betreuren – als de materiële schade is immens.

Ook het cultureel erfgoed bleef niet gespaard!

Het Belgisch Blauwe Schildcomité werd reeds in de morgen van 15 juli 2021 gecontacteerd en professionele hulp kwam al snel op gang dankzij de vrijwillige inzet van zijn leden en van zijn netwerk.

Op initiatief van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) kwam op 20 juli voor het eerst een crisiscomité bijeen dat verschillende partners uit het erfgoedveld, zowel van het federale niveau als van dat van de gewesten en gemeenschappen, verenigde.

Het Blauwe Schild heeft dan een structuur op poten gezet om het aanbod van de vrijwilligers in goede banen te leiden om op grote schaal hulp te bieden. Een online formulier maakte het mogelijk om zowel de vrijwilligers als de getroffen sites te identificeren. In de eerste weken na de ramp werden verschillende oproepen gelanceerd die alle nodige informatie over de aard en de omstandigheden van de zending bevatten. Zo werd op zeer korte termijn een efficiënte werking gerealiseerd: bijna 200 personen meldden zich aan, een dertigtal oproepen werden uitgestuurd en een 360 mandagen arbeid werden tot nu toe ten bate van de getroffen instellingen geleverd. En het is duidelijk dat ook op het vlak van het erfgoed het leed nog niet is geleden, daarom bieden we deze zomer nog hulp om de situatie verder te stabiliseren onder meer met de steun van onze zusterorganisatie Bouclier Bleu France.

De confrontatie met de gevolgen van deze omvangrijke ramp op het terrein heeft onze organisatie ertoe gedwongen om boven zichzelf uit te stijgen en zich te positioneren binnen de huidige faciliteiten van het crisisbeheer en tevens om beter te communiceren teneinde onze acties kenbaar te maken bij het grote publiek.

Vanuit het besef van zijn limieten om dringende noodhulp te verstrekken, versterkt het Blauwe Schild zijn banden met andere erfgoedorganisaties, zoals het KIK, om het erfgoed bij rampen te beschermen. Zo werken we aan de oprichting van een permanent secretariaat met de steun van het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse UNESCO Commissie.

Ook wordt onze rol stilaan duidelijker binnen het kader van onder meer de provinciale noodplannen en door onze deelname aan projecten, zoals Bevekom Blauwe Schildgemeente.

Cultureel erfgoed beschermen bij conflicten en rampen is onze voornaamste doelstelling. We ondersteunen dan ook de acties die Blue Shield International, onze koepelorganisatie, onderneemt voor het behoud en de redding van het erfgoed in Oekraïne.

Aarzel niet om onze werking te blijven volgen via onze website (www.blueshieldbelgium.be), Facebookpagina of LinkedIn. Samen met jullie, leden, vrijwilligers en sympathisanten van het Blauwe Schild, willen we ons blijvend inzetten voor de bescherming van culturele goederen in België en in conflictgebieden.